Fokusområde Forskningsplattform

Läs mer om programmets fokusområde Forskningsplattform

Forskningsplattformens innehåll och utformning beslutades av programstyrelsen under hösten 2016.

Forskningsplattformen innehåller tre delar:

  • Mätmetoder och återkommande mätningar av programmets effekter
  • Akademiska kurser för doktorander och för näringslivet
  • Strategiska forskningsprojekt inom några utpekade områden

Vill du veta mer eller delta? Kontakta Lars Stehn på Luleå Tekniska Universitet, som är koordinator för fokusområde Forskningsplattform.