Detta sker genom projekt som initieras i en öppen utlysning under 2017. Syftet med projekten är att skapa affärsdrivna tillämpningar genom att utveckla och utvärdera nya innovativa produkter, tjänster och processer.

Målgruppen för utlysningarna är både sektorns aktörer och nya intressenter, från IT-sektorn eller annan industri. Vi kommer att lägga ett särskilt fokus på att nå små och medelstora företag med innovationskraft.