Detta sker genom projekt som initieras via öppna utlysningar, där en första genomförts 2016.

Pågende projekt

I programmets första utlysning beviljades fem projekt som rör digitala affärsmodeller. Läs mer om dessa projekt.

Nya informationsstrukturer och informationsflöden ställer nya krav på lagstiftning, branschöverenskommelser och praxis om äganderätt och nyttjanderätt av data. Frågan om vilken juridisk status objektsbaserad information har i avtal behöver belysas. Det finns även behov av att reda ut motstridigheter kring krav på öppenhet av data kontra äganderätt. Hur projekt organiseras i byggprocessen med olika aktörers roller och gränssnitten dem emellan är centrala frågor som behöver utredas, för att skapa rätt förutsättningar att i alla skeden i byggprocessen utnyttja information med fokus på slutprodukten och brukaren/användaren.

Inom fokusområdet vill vi samarbeta med det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, eftersom de står inför liknande utmaningar och frågeställningar.