Smart Built Environments valberedning består av följande personer:
Allan Almqvist, tidigare Malmö stad
Saga Hellberg, Byggherrarna
Thomas Olofsson, Luleå tekniska universitet.