Börjar:
Slutar:
Plats:
Folkets Hus, Barnhusgatan 12–14, Stockholm. Lokal: Rum 307

Tider:

 • 08:30 Registrering och kaffe
 • 09.00 Inledning, bakgrund och inspiration
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Förslag till preliminära arbetspaket i projektet, Worskshops
 • 16.00 Avslut

Direkt till anmälan

Tillsammans ska vi bidra till en smartare och mer hållbar samhällsutveckling. Med dagens tekniska möjligheter av informationshantering har vi goda förutsättningar att bli ledande i världen inom detta.

En gemensam bild av verkligheten ger många möjligheter

En viktig pusselbit på vägen är att förena två välutvecklade tekniker för geografiska objekt, BIM och GIS, för att kunna arbeta smartare i alla delar av samhällsbyggnadsprocessen. För att lyckas behöver vi samla ihop kunskap från flera olika intresseområden och lära oss att samarbeta på nya sätt. Smart Built Environment, Lantmäteriet och Geodatarådets handlingsplan satsar nu gemensamt på ett projekt om specifikationer för Geodata och BIM.

Läs mer om projektet och upplägget

Vi tänker hålla ett högt tempo och vi behöver dig! Oavsett om du vill bidra som deltagare i projektet eller om du vill vara ett tidigt stöd för att sätta riktningen.

Syftet med workshopen är att dela med oss av våra ambitioner för projektet, och att tillsammans med dig arbeta fram projektets innehåll. Vi inleder dagen med bakgrundsinformation och inspiration. Vi arbetar sedan tillsammans med att landa i en gemensam riktning och ett innehåll för det fortsatta arbetet.

Preliminärt program

08:30 Registrering och kaffe

09:00 Välkomnande/Introduktion

Björn Lahti, Lantmäteriet/Birgitta Rydén, Lantmäteriet

Bakgrund till projektet: ”Leveransspecifikationer för Geodata-BIM”
Elisabeth Argus, BonaCordi AB

Smart Built Environment, med koppling till projektet
Olle Samuelsson, strategisk programledning Smart Built Environment

Vad har Smart planering genomfört för byggande, testbädden och "Får Jag Lov"?
• Leveransspecifikationer
Thomas Lithén, Lantmäteriet
• Bygglovsmodell BIM/GIS
Marie Malmberg, Falu kommun
• Informationsmodell för bygglov
Petronella Enström, Boverket
• Tester i testbädd och Får Jag Lov
Lars Harrie, Lunds universitet

Introduktion och gruppindelning till stations-rotation
Birgitta Rydén, LM

Vad är genomfört hos:

 • Bostadsbolag och "Får Jag Lov"-Kommun
  Andreas Persson, Familjebostäder och Johan Lingebrant, Höganäs kommun
 • Konsulterna
  Klas Eckerberg, Svensk byggtjänst/Pär Hagberg, Tyréns
 • Systemleverantörerna
  Yngve Magnusson, S-Group Solutions, Christophe Poncin, Sokigo och Martin Burrows, Symetri
 • Kommunerna
  Erik Jeansson, Göteborgs stad/Karolina Larsson, Stockholm stad

12.00 Lunch

13.00 Förslag till preliminära arbetspaket i projektet
Lars Harrie/Thomas Lithén

Samtal i WS-grupper kopplat till presenterade paket

Eftermiddagsfika

Redovisning av workshop-arbetet

Summering av dagen

16.00 Avslut

Anmälan

Kontaktpersoner: Björn Lahti, Lantmäteriet och Birgitta Rydén, Lantmäteriet

Ange namn på organisation eller företag
Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.

I Smart Built Environments integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Uppdaterad den