Börjar:
Slutar:
Plats:
Dome of Visions, Lindholmsplatsen, Göteborg

Hanteringen av byggprodukter genom livscykeln för byggd miljö har stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Projekten Produkt- och miljödata Produktion respektive Förvaltning driver gemensamt pilotprojektet Badrum för att söka svaret på hur vi åstadkommer ett obrutet flöde av information. Projekten bjuder nu in till två möten för att visa vad som krävs för att genomföra detta, och ge några praktiska exempel på hur det kan se ut.

Under mötet kommer projektgruppen för pilot Badrum att visa hur man åstadkommer ett obrutet informationsflöde, från projektering via varuproduktion och byggproduktion vidare till användning, för att avrundas med avveckling.

Med detta arbetssätt skapas grunden för att säkra utformning och tillgänglighet till produkt- och miljöinformation genom hela livscykeln.

Anmäl dig här

Beskrivning av Projekten Produkt- och miljödata Produktion respektive Förvaltning

Produkt- och miljödata – Produktion

Strategiskt projekt: Projektet arbetar med information för projektering och visualisering, för transport och leverans samt för logistik och montering på byggplatsen.

Projektet syftar till att skapa gemensamma riktlinjer och stöd för att samlad, fullständig och korrekt information om produkter och material ska finnas tillgänglig för alla, genom processen från tillverkare av material och produkter till produktion av byggnader och anläggningar. Nyttan kommer att uppstå genom besparing av tid, kostnader, miljö och arbetsmiljö för många aktörer.

Produkt- och miljödata – Förvaltning

Strategiskt projekt: Projektet fokuserar på att möjliggöra ett obrutet flöde av objekt-/modellbaserad information från tidiga skeden över produktion till förvaltning.

Syftet med projektet är att på ett kvalitetssäkert sätt bygga upp och bibehålla information om inbyggda material och produkter, för att under hela livscykeln hålla denna information tillgänglig på ett sammanhållet sätt.

Uppdaterad den