Börjar:
Slutar:
Plats:
Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

På KOMPIS MeetUp blandas aktörer inom mobilitetsområdet för att tillsammans utbyta erfarenheter, skapa nya relationer och arbeta tillsammans för att skapa ny kunskap inom området.

Vill du veta mer?

Om KOMPIS, Kombinerad Mobilitet, uppskalning i Sverige, så kan du hitta det här: www.kompis.me

Flexibla parkeringstal, Gröna resplaner, Mobilitetsköp och SUMP. Det är många begrepp och företeelser som diskuteras inom samhällsbyggnadsområdet där nya former för mobilitet förutsätts för att få till den nya täta ”livable” staden. Men hur gör man detta i praktiken? Hur får man byggherrar och exploatörer att bygga gemensamma koncept för mobilitet i det nya området? Hur kan man skapa ett långsiktigt åtagande för mobilitet när parkeringsplatserna togs bort och byggherrarna lämnat över till bostadsrättsföreningarna?

Läs mer och anmäl dig här!

Uppdaterad den