Börjar:
Slutar:
Plats:
Konsert & Kongress i Linköping, Lokal: Takten
Träff för parter inom Smart Built Environment

Våra parter ska ha ett stort inflytande på riktningen för programmet och vi vill att ni ska ha ett bra utbyte av varandra. Därför arrangerar vi ett antal tillfällen att träffas, utbyta kunskap och arbeta med Smart Built Environments inriktning.

Nätverksträffen arrangeras i samband med Kartdagarna i Linköping där Smart Built Environment bidrar med tre seminariet. Under träffen diskuterar vi nätverkets önskemål om hur vår verksamhet ska se ut under nästa programperiod. Träffen är också tillfälle att lära känna varandra och få e blick av vad som finns på agendan hos våra parter. Vi bjuder på eftermiddagsfika.

Bakgrund:

Tillhör du ett företag eller organisations som är part i Smart Built Environment? Då har du möjlighet att träffa andra parter och vara med och påverka programmets riktning vid någon av de träffar som vi planerar för Partsnätverket i höst. När nätverksträffen ligger i samband med ett seminarium väljer vi ofta att ta ett steg till i den diskussion som förts för att se hur vi kan utveckla de tankar som lyfts ytterligare. Vi använder också nätverket som en input till vår kommande verksamhetsplanering. Vi vill också att ni ser nätverket som en bra kontaktbas med engagerade personer i er närhet, och det är därför vi också väljer att arrangera träffar på lokal nivå. Är du osäker på om din organisation är part? Kolla om ni finns med här, och är ni inte parter ännu går det bra att skicka in en ansökan, även parter som ännu inte godkänts av styrelsen är välkomna på våra träffar.

Uppdaterad den