Börjar:
Slutar:
Plats:
Linköping Konsert & Kongress

Ämnena på Kartdagarna 2018 rör sig om smarta informationsflöden som bygger hållbara samhällen och hur vi kartlägger framtiden. Här erbjuds tillfällen att ta del av digitaliseringens möjligheter. Genom innovationer och samverkan mellan privata företag, kommuner och myndigheter, förenkla, effektivisera och utveckla samhällsbyggandet och olika branscher där digitala geodata behövs eller efterfrågas.

Smart Built Environment bidrar med tre seminarier under dagarna:

 • Forskning, Tisdagen den 20 mars kl. kl. 9.30–10.45
  "Presenterar tre pågående forsknings- och utvecklingsprojekt som behandlar integration av geodata och BIM-data"
  Föreläsare: Lars Harrie, Lunds universitet samt Gustaf Uggla och Jing Sun, KTH
 • En sammanhållen samhällsbyggnadsprocess, Torsdag 22 mars, kl. 9–11

  1. "Digsam – digital samhällsbyggnadsprocess – ett projekt prioriterat av regeringen" Föreläsare: Elisabeth Argus, BonaCordi AB

  2. "Modellbaserat obrutet informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen"
  Föreläsare: Monica Ek WSP, Josephine Nellerup, Malmö stad, Martin André,
  Lantmäteriet, Marie Malmberg Falu kommun och Ulf Hedlund, Tyréns

Mer information om Kartdagarna kommer under våren. Du kan redan nu ta del av ett preliminärt program här.

Uppdaterad den