Börjar:
Slutar:
Plats:
WSP, Arenavägen 7 i Globenområdet i Stockholm

Här redovisas projektets resultat och vi blickar framåt för hur dessa kan implementeras. Inbjudna är alla deltagare i projektet och övriga intressenter som vill ta del av resultaten. Målen med seminariet är att redovisa resultaten och hur delar av dessa tas vidare i angränsande projekt samt diskutera hur dessa på bästa sätt kan implementeras i respektive aktörs verksamhet.

Dina synpunkter är viktiga för det fortsatta arbetet med att åstadkomma ett obrutet informationsflöde!

Under dagen får du möjlighet att ta del av arbetet som bedrivits sedan stormötet den 19:e oktober samt genom workshops delge dina synpunkter och rekommendationer för fortsatt arbete med implementering. Du kommer även att få lyssna till två gästföreläsare, Per Bjälnes, IoT och BIM-strateg på Tyréns och Jenny Carlstedt projektledare för IT i samhällsutvecklingen på Sweco, kring morgondagens accelererande dataflöde! Dagen avslutas med mingel och tilltugg.

Översiktligt program

09.30 Samling, fika
10.00 Välkomna
10.10 Presentation av slutresultatet
10.20 Rundabordssamtal med gruppledarna
12.25 Lunch
13.30 Gästföreläsningar:

  • Hur skapar, hanterar och utvecklar vi byggnadsinformation digitalt med hjälp av BIM och IoT för smarta och uppkopplade städer?
    Per Bjälnes, IoT och BIM-strateg på Tyréns

  • Framtidens accelererande dataflöde i en Smart stad
    Jenny Carlstedt projektledare för IT i samhällsutvecklingen på Sweco

14.30 Workshop om hur vi tar resultatet vidare
15.45 Sammanfattning, kickout
16.00 Mingel och tilltugg

Ett detaljerat program skickas ut några dagar före mötet.

Vid frågor, kontakta Elisabeth Argus, BonaCordi AB.

Anmälan

Ange namn på organisation eller företag
Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Uppdaterad den