Börjar:
Slutar:
Plats:
Centrala Malmö

Alla företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn kommer att påverkas i grunden av digitaliseringen och behöver utveckla förmågan att anpassa sig. Vi måste kunna utveckla nya erbjudanden, ställa om produktionsprocesser och erbjuda nya typer av arbetsmiljöer för våra anställda. Men vi människor har inte förändrats – transformationsresan är densamma men behöver ske i mycket snabbare takt.

Inom ramen för projektet "Att leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn" bjuder vi på inspiration och kunskap kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Vi riktar oss till ledare och nyckelpersoner i samhällsbyggnadssektorn som har behov av att öka sin digitala medvetenhet för att driva utvecklingen framåt.

Seminariet “Digital transformation ur ett mänskligt perspektiv” skapar medvetenhet kring hur vi som människor påverkas av digital transformation samt reflektion kring hur detta påverkar våra krav och förväntningar på samhällsbyggnadssektorn.

Anmäl dig här senast den 5 mars

Uppdaterad den