Börjar:
Slutar:
Plats:
WSP, Arenavägen 7 i Globenområdet i Stockholm

Målet med träffen är att få återkoppling på de slutrapporter som nu sammanställs för arbetsgrupperna 1, 2, 3 och 5 samt att få återkoppling på det arbete som hittills utförts i arbetsgrupp 4. Dina synpunkter är viktiga för det slutliga arbetet med rapporterna!

Nu har vi börjat sammanställa slutrapporter och behöver dina synpunkter!

Under dagen kommer du möjlighet att ta del av arbetet som bedrivits sedan senaste stormötet som ägde rum den 15:e juni samt genom workshops delge dina synpunkter och rekommendationer inför den slutliga rapporteringen. Ett detaljerat program skickas ut några dagar före mötet.
Dagen avslutas med mingel och tilltugg.

Vid frågor, kontakta Elisabeth Argus, BonaCordi AB.

Anmäl dig senast den 16:e oktober

Uppdaterad den