Börjar:
Slutar:
Plats:
Skanskas kontor, Warfvinges väg 25, Stockholm

Nu är projekten i del 1 ”Hinder att överbrygga” igång och piloterna är under uppstart. På vårt öppna seminarium den 18 oktober berättar vi vad som pågår.

Kontakt

Kajsa Byfors, koordinator Livscykelperspektiv: kajsa.byfors@svenskbetong.se Martin Erlandsson, projektledare del1: martin.erlandsson@ivl.se Jeanette Sveder Lundin, projektledare del 2 och 3: jeanette.sveder.lundin@skanska.se

Samtidigt som våra projekt pågår händer det mycket inom LCA och digitalisering i vår omvärld, både i Sverige och internationellt. Syftet med vårt öppna seminarium är att ge en inblick i hur långt man kommit i användningen av LCA som beslutsstöd idag, såväl i Sverige som i omvärlden. Vi vill också skapa ett forum för kontakter, kunskapsutbyte och diskussioner.

Vi startar med gemensam lunch kl. 12.15. Seminariet pågår 13.00-16.00.

Program

På förmiddagen hålls en workshop för Projektdeltagare, samverkanspartners och referensgrupp.

12.15-13.00 Lunch
Gemensam för deltagare i förmiddagens och eftermiddagens program

Eftermiddag: Öppet seminarium

13.00-13.10 Inledning
Kajsa Byfors, Smart Built Environment

13.10-13.30 Om fokusområdet Livscykelperspektiv / status
Martin Erlandsson, IVL och Jeanette Sveder Lundin, Skanska

13.30-14.00 LCA - Internationell utblick
Tove Malmqvist, KTH

14.00-14.30 Digitala EPD’er i Norge
Trine Dyrstad Pettersen, BNL, Norge

14.30-15.00 Eftermiddagsfika

15.00-15.20 Boverkets vägledning om LCA
Kristina Einarsson, Boverket

15.20-15.40 Trafikverkets användning av LCA som beslutsstöd
Susanna Toller, Trafikverket

15.40-16.00 Förenklat miljöberäkningsverktyg
Martin Erlandsson, IVL

16.00 Avslutning

Här du inte möjlighet att vara på plats kan du delta via Skype. Meddela detta till Kajsa Byfors.

AnmälanAnge namn på organisation eller företag
Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.

Uppdaterad den