Börjar:
Slutar:
Plats:
Villa Brevik, Lidingö, Stockholm
Kostnad:
Kostnad för övernattning tillkommer
Människor som håller händer

En gång om året samlas ledningen för de strategiska innovationsprogrammen (SIP) och håller en gemensam konferens. Tillfället är endast öppet för inbjudna deltagare. Ingår du i ledningen för något av programmet men har inte nåtts av inbjudan får du gärna kontakta Terese Lilliehorn så rättar vi till det.

Konferensen är ett tillfälle för att utbyta kunskap mellan programmen, inspireras av varandra, höja blicken och dela information. Årets konferens arrangeras av Smart Built Environment och vi hoppas att konferensen ska stärka sammanhållningen mellan programmen och visa på den större visionen som programmen syftar till.

Vi hoppas att ni skickar personer från programledningen, som t ex programchefer eller styrelseordförande. Vi kommer också att fokusera på kommunikationen i programmen och det är därför bra om ni även skickar någon kommunikationsansvarig. Vi hoppas därför att varje program skickar 2-3 deltagare.

Dag 1: Gemensamt program för hela gruppen
Vi inleder dagen med en gemensam lunch. Under eftermiddagen lyfter vi blicken och ser på programmen i ett större sammanhang – vart är vi på väg och hur passar vårt arbete ihop med regeringens visioner? Vi får aktuell information från myndigheterna och har möjlighet att ställa frågor. Vi bjuder in inspirationstalare och avslutar dagen med gemensam middag.

Dag 2: Parallella fokus
Dag två delar vi upp oss i två grupper. En grupp fokuserar på programledning och en på kommunikation. Konferensen avslutas med gemensam lunch för alla deltagare.

Arbetet med programmet har precis inletts, om du har förslag på frågor att ta upp eller inspirationstalare att bjuda in får du gärna höra av dig till Amy Rader Olsson programledare Smart Built Environment eller Helena Gibson Ek kommunikatör.

Anmälan

Att delta vid konferensen är obligatoriskt för de strategiska innovationsprogrammen. Anmälan sker via formuläret nedan och om du ändå inte kan delta vid konferensen meddelar du det i anmälningsformuläret så att vi vet att du har nåtts av kallelsen.

Logi

Luncher, fika och middag ingår. Däremot måste ni stå för hotellrum själva och själva boka rum på Villa Brevik för övernattning. Kontakta Villa Brevik på e-post: reception@villabrevik.se eller telefon 08-766 65 00 och ange "SIP-konferens" som referens så får du rabatt på övernattningen.

Anmäl dig så snart som möjligt

Uppdaterad den