Börjar:
Slutar:
Plats:
Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm

I projektet Uppkopplad byggplats kommer ett antal byggprojekt bli testbäddar för att utveckla, testa och utvärdera digitala tekniker, koncept och arbetssätt. Som ett första steg genomfördes en workshop den 28 juni.

Vi vill nu bjuda in till en andra workshop för att hitta och matcha ihop olika intressenter för testbäddsprojekt på olika byggplatser. Vår ambition är att vi med workshopen den 27 september ska ha hittat de intressenter som vill medverka i delprojekt, klargöra vad de vill medverka med, samt inom vilket testbäddsprojekt och till vilken omfattning (resurser) de är villiga att satsa. Testbäddsprojekten kommer att ha byggföretag som huvudintressenter och olika tematiska inriktningar.

Ditt deltagande anmäler du senast 20 september till lars.stehn@ltu.se, som även kan delge den information som utarbetades på workshoppen den 28 juni.

Uppdaterad den