Börjar:
Slutar:
Plats:
Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm

De två projekten har inriktningen Produkt- och miljödata för Produktion respektive Förvaltning och syftet är att:

  • Definiera vad som är intressant objektsinformation ur olika intressenters perspektiv
  • Beskriva en praktisk användbar digitaliserad metod för att åstadkomma ett obrutet flöde av information genom hela tillverknings- bygg- och förvaltningsprocessen – i båda riktningar
  • Beskriva praktiskt användbara arbetsflöden, organisation, krav på resurser, kompetens med mera

De båda projekten kommer till viss del att genomföras med gemensamma aktiviteter och vi håller därför ett gemensamt startmöte. Det blir en gemensam inledning under förmiddagen och efter lunch delar vi upp oss i de båda projekten. Fullständigt program kommer i slutet av augusti.

Denna dagen är öppen för den som vill att delta i och har du inte möjlighet att vara med själv, så sprid inbjudan gärna i din organisation!

Anmälan till lars.liden@metafa.se eller kristina@gabrieliidevelopment.se

Välkomna till en trevlig och intressant dag!

Uppdaterad den