Börjar:
Slutar:
Plats:
Centralt i Stockholm
Mer om Innovationslabb

Inom fokusområde Innovationslabb skapas miljöer för testning och demonstration av såväl ny teknik och standarder som för upphandlingsformer, arbetssätt och processer. Detta sker med hjälp av strategiska projekt och öppna utlysningar.

Det händer mycket inom digitaliseringen just nu, inom allt från samhällsplanering till produktion och förvaltning av byggnader, infrastruktur och anläggningar. Intressenterna är många och med olika förutsättningar - inte minst är regioner, kommuner och statliga myndigheter är viktiga aktörer och många olika initiativ är på gång eller på väg att startas inom den offentliga förvaltningen.

Men hur är det med samordningen? Bygger vi för många snarlika tjänster? Utnyttjar vi verkligen potentialen i dagens tekniklösningar (t ex AI-komponenter)? Omprövar vi dagens processer och hittar nya smidigare sätt att interagera, eller ”digitaliserar” vi bara den befintliga strukturen?

Vi behöver ta större kliv i utvecklingen om vi inte ska halka efter. Vi behöver dela erfarenheter och insikter, testa och utvärdera befintlig och framtida teknik. Genom att samla och sprida relevant kunskap kan vi förändra arbetssätt, processer och kommunikation i grunden och dra nytta av digitaliseringens möjligheter på riktigt!

Anmälan

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Ange din mejladress
Ange namn på organisation eller företag
Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Uppdaterad den