Börjar:
Slutar:
Plats:
Centralt i Stockholm
Mer om Innovationslabb

Inom fokusområde Innovationslabb skapas miljöer för testning och demonstration av såväl ny teknik och standarder som för upphandlingsformer, arbetssätt och processer. Detta sker med hjälp av strategiska projekt och öppna utlysningar.

Det händer mycket inom digitaliseringen just nu, inom allt från samhällsplanering till produktion och förvaltning av byggnader, infrastruktur och anläggningar. Intressenterna är många, med olika förutsättningar - inte minst är regioner, kommuner och statliga myndigheter är viktiga aktörer och många olika initiativ är på gång eller på väg att startas inom den offentliga förvaltningen. För att kunna ta större kliv i utvecklingen, dela erfarenheter och insikter samt testa och utvärdera befintlig och framtida teknik behöver vi samla och sprida relevant kunskap som kan förändra arbetssätt, processer och kommunikation i grunden.

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Ange din mejladress
Ange namn på organisation eller företag
Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Uppdaterad den