Presentationer

Här finns de presentationer som visades under såväl årsstämman som den öppna programkonferensen.

Årsstämman och de inledande strategiska diskussioner, som samlade omkring 35 personer, var öppen för alla programmets parter. Under årsstämman valdes en ny programstyrelse med tre nya ledamöter.

De nya ledamöterna är Christina Claeson-Jonsson, FoU-chef på NCC, Göran Persson, avdelningschef för plan- och byggfrågor på Boverket och Ronny Wahlström, Operationell Effektivitet, Skanska. Ronny Andersson, chef forskning och innovation på Cementa, omvaldes som ordförande för programstyrelsen.

Programkonferens för alla

Två av de tre nya ledamöterna, Ronny Wahlström och Göran Persson, introduceras av Saga Hellberg från valberedningen.

I anslutning till stämman anordnades en programkonferens dit alla intresserade var välkomna. Programchef Amy Rader Olsson berättade om årets som gått och året som kommer inom Smart Built Environment. Emma Gretzer från Formas satte in programmet i ett större sammanhang och berömde programkansli och styrelse för en bra uppstart av programmet.

Olle Samuelson från programkansliet ställer frågor till Emma Gretzer från Formas.

Magnus Enzell från Enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet berättade om digitaliseringen av det offentliga Sverige och hur regeringen arbetar med digitaliseringsfrågor. Konferensdeltagarna fick under den sista programpunkten möta tre av programmets projekt och dess projektledare: Nationella riktlinjer – Rogier Jongeling, Smart planering för byggande – Elisabeth Argus och Build-R robot och gipsväggar – Julia Fransson.

Magnus Enzell från Finansdepartementet berättade bland annat om den nya digitaliseringsmyndighet som nu skapas som en del i att öka takten i moderniseringen av offentlig förvaltning.

Omkring 55 personer deltog under dagen, som avslutades med mingel. Årsstämman och programkonferensen anordnades tillsammans med Sveriges Byggindustrier, som under programkonferensens inledning lämnade in sin partsansökan.