Se filmen från frukostmötet

2016-03-11

Fredagen den 11 mars hölls ett frukostmöte med information de första utlysningarna inom programmet. Uppslutningen var god, men om du hör till de som inte hade möjlighet att komma finns hela mötet på film.

De första utlysningarna inom programmet Smart Built Environment öppnar i den 22 mars 2016. Den ena utlysningen har fokus på testbäddar och demoplattformar. Den andra utlysningen handlar om digitala affärsmodeller har fokus på organisation, processer och avtalsjuridik. Båda utlysningarna har utgångspunkt i digitaliseringens möjligheter.

Utlysningarna riktar sig till behovsägare inom sektorn och kommer att omfatta totalt cirka 20 miljoner kronor med ett krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på 50 % av projektens totala kostnader.

Talare på frukostseminariet var Richard Espling, Smart Built Environment/IQ Samhällsbyggnad, Eva Schelin IQ Samhällsbyggnad, Emma Gretzer, Formas och Elisabeth Tejme, Formas. Moderator var Eva Schelin, VD för IQ Samhällsbyggnad som fungerar som programkansli för Smart Built Environment.

Presentationerna från mötet finns att ladda ned via länkarna i högermarginalen. 

Se hela mötet här:

Se filmen på Youtube

160311_smartbuilt_mingel

160311_smartbuilt_frukost

160311_smartbuilt_Eva

160311_smartbuilt_publik

160311_smartbuilt_sidan_publik

160311_smartbuilt_Rikard

160311_smartbuilt_Emma

160311_smartbuilt_publik_filmteam

160311_smartbuilt_utlysning_1

160311_smartbuilt_kaffe