Nyheter

Visa fler nyheterarrow

Mediaöversikt

 

Öppettider under helgerna

Remiss på strategiska projekt inom standardisering

GubbarProcessen för att definiera strategiska projekt inom fokusområdet standardisering löper på med hög fart i Smart Built Environment. Nu finns ett förslag till huvudinriktning för ett antal projekt ute på remiss. Dina synpunkter är viktiga för det fortsatta arbetet. Vi behöver ha dina synpunkter senast den 16 maj

Läs mer om remissen här

 

Kort om Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Programmet startar den 1 januari 2016. Programmets mål är att minska byggsektorns miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i sektorn.

Läs mer om programmet 

 

Kort om strategiska innovationsprogram

Strategiskt innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Utgångspunkten för ett strategiskt innovationsprogram är att genom samverkan skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkurrenskraft. Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram som stödjer genomförandet av de strategiska innovationsagendor som tagits fram inom området.

Läs mer om strategiska innovationsprogram

 

 

Kalendarium

  • 2016-05-31 Stockholm

    Programstyrelsen i Smart Built Environment har möte.

  • 2016-06-07 Stockholm

    I arbetet med att minska byggnaders miljöpåverkan krävs livscykelbaserade underlag. För att nå ett av programmets delmål, 40 % minskad miljöpåverkan till år 2030, krävs att vi börjar använda livscykelanalyser regelbundet och på ett digitaliserat och standardiserat sätt.

  • 2016-06-16 Stockholm

    CoClass har potential att för all framtid förändra vår bransch. Det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige, är resultatet av ett omfattande branschgemensamt utvecklingsprojekt - BSAB 2.0 - som Smart Built Environment är med och finansierar. Välkommen till ett seminarium där CoClass presenteras!

Till kalendarietarrow
Copyright: www.freedigitalphotos.net

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer i och omkring Smart Built Environment. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.

Anmäl dig härarrow