Gå till innehållet

Åtta miljoner för forskning om digitala affärsmodeller

Smart Built Environment utlyser nu medel för projekt som handlar om incitament, affärsmodeller och risker för digitaliseringen av samhällsbyggandet. Projekten kan exempelvis handla om nya processer, roller, mervärden och värdekedjor som följer av digitaliseringen. Utlysningen stänger den 3 maj.

Med stöd från vinnova, energimyndigheten och formas. Strategiska innovationsprogram.