Nyheter

  • 2016-09-29

    Idag skickades höstterminens andra nummer av programmets nyhetsbrev ut. Skaffa en prenumeration så missar du inte några nyheter.

  • 2016-09-29

    Inom programmets fokusområde Innovationslabb har sedan i april en öppen process pågått, med syfte att identifiera och forma projekt inom fokusområdet.

  • 2016-09-16

    Regeringen presenterar satsningar på strategiska innovationsområden, stärkta industriforskningsinstitut och framstående test- och demonstrationsmiljöer, satsningar för att stimulera investeringar i affärsidéer med hög kunskapshöjd och internationell marknadspotential samt standardisering.

Visa fler nyheterarrow

Mediaöversikt

 

Öppettider under helgerna

Årsstämma och öppen konferens 26 oktober

Den 26 oktober hålls Smart Built Environments första årsstämma.
Stämman är öppen för alla programmets parter.
I anslutning till stämman anordnas en programkonferens dit alla intresserade är välkomna.

Läs mer och anmäl dig

 

Följ med på vår resa – bli programpart 

Gubbar

Bakom Smart Built Environment står nära 40 företag och organisationer i sektorn. Tillsammans genomför vi nu en unik satsning för att ta fram mer hållbara och integrerade sätt att bygga. Som part och medskapare i detta innovationsarbetet kommer du att iklä dig ledartröjan i utvecklingen av digitala informationsutbyten och nya sätt att få samhällsbyggnadskedjans olika delar att närma sig varandra.

Programmets parter har möjlighet att påverka programmets strategiska inriktning, de strategiska projekten och inriktning på utlysningar. Att vara part i programmet är avgiftsfritt. Det som krävs är en vilja att bidra genom att stödja programmets mål, strategier och aktiviteter med eget arbete och/eller kontant finansiering.

Följ med på resan - ansök om att bli part!

 

Kort om Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Programmet startar den 1 januari 2016. Programmets mål är att minska byggsektorns miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i sektorn.

Läs mer om programmet 

 

Kort om strategiska innovationsprogram

Strategiskt innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Utgångspunkten för ett strategiskt innovationsprogram är att genom samverkan skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkurrenskraft. Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram som stödjer genomförandet av de strategiska innovationsagendor som tagits fram inom området.

Läs mer om strategiska innovationsprogram

 

 

Kalendarium

Till kalendarietarrow
Copyright: www.freedigitalphotos.net

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer i och omkring Smart Built Environment. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.

Anmäl dig härarrow