Nyheter

  • 2016-06-30

    Idag skickades årets sjätte nummer av programmets nyhetsbrev ut. Skaffa en prenumeration så missar du inte några nyheter.

  • 2016-06-30

    I Smart Built Environments första utlysningar, som stängde den 11 maj, har totalt 14 projekt beviljats medel. I utlysningen om Testbäddar och verifieringsprojekt fick 9 projekt medel. I utlysningen om Digitala affärsmodeller beviljades 5 projekt.

  • 2016-06-30

    Inom det nya regeringsuppdraget som Vinnova fått kring digitalisering av svensk industri har myndigheten nu öppnat två nya utlysningar. Tanken är att projekten ska bygga vidare på och förstärka den kraftsamling som finns etablerad inom de pågående strategiska innovationsprogrammen (bland annat Smart Built Environment).

Visa fler nyheterarrow

Mediaöversikt

 

Öppettider under helgerna

Följ med på vår resa – bli programpart

GubbarBakom Smart Built Environment står nära 40 företag och organisationer i sektorn. Tillsammans genomför vi nu en unik satsning för att ta fram mer hållbara och integrerade sätt att bygga. Som part och medskapare i detta innovationsarbetet kommer du att iklä dig ledartröjan i utvecklingen av digitala informationsutbyten och nya sätt att få samhällsbyggnadskedjans olika delar att närma sig varandra.

Programmets parter har möjlighet att påverka programmets strategiska inriktning, de strategiska projekten och inriktning på utlysningar. Att vara part i programmet är avgiftsfritt. Det som krävs är en vilja att bidra genom att stödja programmets mål, strategier och aktiviteter med eget arbete och/eller kontant finansiering.

Följ med på resan - ansök om att bli part!

 

Kort om Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Programmet startar den 1 januari 2016. Programmets mål är att minska byggsektorns miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i sektorn.

Läs mer om programmet 

 

Kort om strategiska innovationsprogram

Strategiskt innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Utgångspunkten för ett strategiskt innovationsprogram är att genom samverkan skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkurrenskraft. Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram som stödjer genomförandet av de strategiska innovationsagendor som tagits fram inom området.

Läs mer om strategiska innovationsprogram

 

 

Kalendarium

Till kalendarietarrow
Copyright: www.freedigitalphotos.net

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer i och omkring Smart Built Environment. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.

Anmäl dig härarrow